Šunų mylėtojams ir profesionalams

Bimas.lt logo

Paieška:

Bendras dresavimo supratimas

2012-03-05
Straipsnio autorius Karolis Masilionis

Šuns dresavimas tai šuns mokymas tam tikrų veiksmų ar įgūdžių naudojamų kasdieniniame gyvenime bei specialiose tarnybose.
Ruošiantis šunis dresuoti, pirmiausia reikia susipažinti su šuns elgsenos fiziologiniais pagrindais, dresavimo technika ir kt.

Šuns dresavimas skirstomas į bendrąjį ir specialųjį. Per bendrąjį dresavimo kursą išugdomi nesudėtingi šuns įgūdžiai, reikalingi kasdieniniame gyvenime. Tik gerai išdresavus šunį pagal bendrojo dresavimo kursą galima pradėti specialųjį kursą.

Specialiai apmokydamas šunį žmogus išmoko jį atlikti dažnai labai sudėtingą darbą, pvz., rasti paklydusius nuo bandos gyvulius, apginti šeimininką ir saugoti jo daiktus bei butą, gelbėti skęstančiuosius bei užverstus griuvėsių, rasti žmogų bei jo daiktus pagal kvapą, pernešti bei parnešti lengvus krovinius, atnešti medžiotojui nušautus paukščius ir žvėrelius, tempti slidininką, vesti akluosius, rasti dujų nutekėjimą, naudingąsias iškasenas, minas ir net grybus. Daug reikia įdėti darbo ruošiant šunis sportinėms varžyboms: šuoliams per kliūtis, greičio varžybose, vikrumo varžybose ir t.t.

Šunys turi gerai išvystytą nervų sistemą ir jutimo organus (uoslės, klausos, regos ir kt.), todėl jie palyginti lengvai dresuojami įvairiapusiškam darbui. Šuns „mastymas“ susiformavęs draugystėje su žmogumi ir besikeičiančių gyvenimo sąlygų dėka. Nereikia pamiršti, kad šuns „mastymas“ skiriasi nuo žmogaus mastymo. Tad šuo orientuojasi aplinkoje ir nustato ryšį tarp daiktų tik uoslės, klausos, skonio ir kitų jutimo organų dėka.

Į specialiojo dresavimo programą įeina apsaugos, sargybos, paieškos,važiavimo, ganymo, minų paieškos, dujų nutekėjimo, naudingųjų iškasenų ieškojimo, aklųjų vadžiojimo, įvairios sportinės varžybos ir kitos tarnybos.

Šunys baigę bendrojo ir specialaus dresavimo kursą, kartas nuo karto turi būti vėl treniruojami, kad nepamirštų ką išmoko. Treniruoti reikia tokiomis sąlygomis, kokiomis šunys dirba specialiose tarnybose. Treniruočių metu negalima kartoti užduočių tuo pačiu nuoseklumu, kad nesusidarytų sąlyginiai refleksai, nes pakeitus eiliškumą šuo dirbs žymiai blogiau. Reikia, kad šuo niekada nežinotų koks darbas laukia priešakį. Komanduojant šunims reikia teisingai naudoti komandas, intonacijas, gestus.