Šunų mylėtojams ir profesionalams

Bimas.lt logo

Paieška:

Pasiaukojęs dėl Lietuvos gyvūnų globos - Džonas J. Ruane

2015-10-10
Audrius Sriubas

Š. m. spalio 2-ą dieną LSMU veterinarijos akademijos sodelyje buvo iškilmingai pašventintas suolelis Lietuvos gyvūnų globos rėmėjo Džono J. Ruane (John J. Ruane) atminimui įamžinti. Savo prisiminimais apie šį didelės širdies nenuilstantį Didžiosios Britanijos kovotoją už gyvūnų gerovę dalinosi prof. habil. dr. Albina Aniulienė, prof. habil. dr. Vidmantas Bižokas, LGGD pirmininkas Benas Noreikis. Suolelį pašventino monsinjoras Artūras Jagelavičius. Renginį vedė LSMU Veterinarijos akademijos kancleris prof. habil. dr. Henrikas Žilinskas.

Suolelis Džonui J. Ruane atminti

Džonas J. Ruane atėjos su pagalba į Lietuvą tuo metu, kada jos labiausiai reikėjo. Lietuvos gyvūnų globos draugija (LGGD) buvo atkurta 1990 metais prof. habil. dr. Kazio Vytauto Trainio iniciatyva. Tuo metu Lietuvoje gyvenimas buvo sunkus ir ypač trūko finansinių lėšų. Nuo 1993 metų Džono vadovaujamas fondas Naturewatch Foundation labai aktyviai finansiškai rėmė gyvūnų globą Lietuvoje. Džonas buvo įsimylėjęs Lietuvą. Jis sugebėjo rasti būdų ir finansinę paramą teikti net po to, kai Lietuva 2004 metais tapo pilnateise Europos Sąjungos (ES) nare, kadangi tapus ES nare Lietuva neteko trečiųjų šalių statuso ir parama negalėjo būti teikiama.

Prof. habil. dr. Albina Aniulienė

Prof. habil. dr. Albina Aniulienė

Apie Džono J. Ruane biografiją ir veiklą labai išsamiai papasakojo prof. habil. dr. Albina Aniulienė, kuri tęsė prof. habil. dr. Kazio Vytauto Trainio pradėtą darbą:

– Džonas buvo britas, gyvūnų globos iniciatorius savo šalyje, buvo aktyvus kovotojas už gyvūnų teises. Simboliška, kad jo gimimo diena yra Pasaulinės gyvūnų globos dienos išvakarėse. Jis gimė 1952 metais spalio 3 d. Čečyre Anglijoje, mokėsi Šv. Ambroso koledže Altrinchamo mieste, Čečyro grafystėje, 1972–1990 m. studijavo prekybos vadybą ir reklamą. 1990 metais įkūrė gyvūnų globos organizaciją Naturewatch ir labdaros fondą Naturewatch Foundation, kuriam vadovavo 22 metus iki pat mirties. Jo įkurta gyvūnų globos organizacija užsiėmė labai įvairiomis gyvūnų globos tematikomis ir akcijomis. Naturewatch daugiausia dirbo ribojant laboratorinių gyvūnų naudojimą komerciniams tikslams, pvz. įvairių kosmetinių priemonių išbandymams, neapgalvotiems moksliniams tyrimams, kariniams tikslams. Rūpinosi žmonių, moksleivių, studentų edukaciniu auklėjimu gyvūnų gerovės klausimais. Taip pat beglobių gyvūnų kontrolės, transportavimo sąlygų gerinimo srityje. Kartu jis buvo Žaliosios juostos draugijos pirmininkas Jungtinėje Karalystėje. Ši organizacija sustabdė planuotą 5 tūkst. gyvenamųjų namų statybą žaliojoje apsaugos zonoje vienoje iš Didžiosios Britanijos grafysčių.
Džono pažintis su Lietuva prasidėjo daugiau nei prieš dvidešimt metų. Tuomet, 1993 metais prof. habil. dr. Kazys Vytautas Trainys, tuometinės LGGD draugijos pirmininkas ir šios draugijos atkūrėjas nuvyko į humaniškojo mokymo konferenciją Anglijoje. Šią išvyką parėmė būtent Džonas ir nuo sekančių metų prasidėjo labai intensyvi draugystė. Džonas pirmą kartą atvykęs į Lietuvą ją labai pamilo. Nuo to laiko po kelis kartus per metus pastoviai aplankydavo Lietuvą, įsigilino į mūsų gyvūnų globos problemas ir padėjo spręsti jas. Džono vadovaujama organizacija ne kartą finansiškai parėmė tiek veterinarijos akademijos klinikas, tiek zoologijos sodą, jūrų muziejų, Kauno gyvūnų globos namus, padovanojo stambiems gyvūnams vežti skirtą priekabą, kuri naudojama iki šiol. Padėjo įsteigti zoomokyklėlę Kauno zoologijos sode, pagerino gyvūnų gyvenimo sąlygas Šiaulių gyvūnų globos namuose. Jis rėmė dėstytojų, studentų dalyvavimą konferencijose. 1996 metais mes – septyni dėstytojai – vykome į stažuotę Edinburgo Universitete, pamatėme klonuotos avies Doli tėvus, pasisėmėme patirties studijų klausimais. Džonas labai rėmė studentų praktikas. Jo dėka studentai atliko praktiką net princesės Elizabetos gyvūnų globos namuose Prancūzijoje.

Džonas J. Ruane

Džonas J. Ruane

Svarbiausias įvykis buvo 2001 metais, kai Džono dėka buvo atidaryta LGGD centrinė būstinė. Šiame atidaryme dalyvavo ne tik akademijos, valdžios atstovai, bet ir Lietuvos respublikos Prezidento Valdo Adamkaus šuo Sargis. Džono dėka net septynerius metus buvo išlaikomas laukinių gyvūnų reabilitacijos centras. 2002 metais jam buvo suteiktas LVA mecenato garbės vardas. 2003 metais Džonas finansavo leidinį Žmogus ir gyvūnai. Tai buvo ilgai ruoštas gyvūnų gerovės tematika bendrojo lavinimo mokykloms skirtas vadovas, kurį patvirtino Švietimo ir mokslo ministerija ir šis leidinys buvo išleistas dideliu tiražu bei išdalintas bendrojo lavinimo mokykloms. Džonas atkreipė dėmesį, kad iš Lietuvos į Italiją yra vežami arkliai skerdienai ir buvo įtarimų, kad vežant buvo tam tikrų pažeidimų. Jis finansavo veterinarijos specialistų kelionę lydint gabenamus arklius. Taip valdininkai įsitikino, kad tikrai tų pažeidimų buvo. Tuomet po Džono pastabos buvo sugriežtinti gyvūnų gabenimai. 2002 metais Džonas apdovanotas Valstybinės maiso ir veterinarijos tarnybos medaliu Sekime Šv. Pranciškaus pavyzdžiu už nuopelnus gyvūnų gerovės srityje Lietuvoje. Jis iš tikrųjų sekė Šv. Pranciškaus pavyzdžiu, kadangi jam rūpėjo visi gyvūnai, buvo kuklus, visą savo laiką ir poilsį skyrė gyvūnams ir, kiek mums žinoma, nesukaupė sau turtų. Džonas finansavo į Lietuvą pasiklydusių pelikanų kelionę atgal į Graikiją. 2008 metais LNK jam suteikė Auksinės širdies titulą. Taip pat užmezgė ryšį su Vilniaus kolegijos agrotechnikos fakultetu. Jis padėjo gyvūnų globos organizacijoms Ukrainoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Australijoje, Turkijoje, Moldovoje. Džonas labai aktyviai dirbo su Amerikos lietuviu Benu Noreikiu. Benas Noreikis gimė Amerikoje, ten įgijo patirties gyvūnų globos srityje, Lietuvoje baigė veterinarijos akademiją ir su Džonu tapo bendražygiais bei artimais draugais. Benas net dirbo Naturwatch atstovu Lietuvoje. Būtent Benas Noreikis yra šio suolelio atidarymo iniciatorius. Džonas labai laukdavo susitikimų su žurnalistu Henriku Vaitiekūnu, džiaugėsi žurnalistės Virginijos Skučaitės straipsniais parašytais Kauno dienoje. Jo hobis sutapo su darbu: tai buvo gyvūnai, kelionės, sodininkavimas, fotografavimas, filatelija. Mirė prieš dvejus metus 2013 metais gruodžio 3 dieną būdamas tik 61-erių metų po sukios, bet neilgos trukusios ligos. Manome, kad šis suolelis bus prisiminimų, susitikimų, diskusijų vieta ir humanizmo simbolis.

Prof. habil. dr. Vidmantas Bižokas

Prof. habil. dr. Vidmantas Bižokas

Toliau savo prisiminimais dalinosi buvęs LVA rektorius prof. habil. dr. Vidmantas Bižokas. Jis pastebėjo, kad apie Džoną kalbėti praeitimi sunku, kadangi atrodo, kad jis vis dar tarp mūsų. Profesorius sakė, kad Džonui labai patiko Lietuvoje, jis buvo numatęs nusipirkti arba išsinuomoti butą Kaune, perkelti savo ofisą į Lietuvą. Netoli Kauno jis net buvo įsigijęs sodą. Buvęs rektorius prisiminė, kad Džonas buvo labai paprastas ir malonus žmogus, su juo buvo labai paprasta bendrauti. Profesorius pabrėžė, kad Džonas labai mylėjo gyvūnus, o tie, kurie myli gyvūnus, labai myli ir žmones!

Benas Noreikis

LGGD pirmininkas Benas Noreikis

Ypač daug su Džonu teko dirbti ir bendrauti LGGD pirmininkui Benui Noreikiui. Būtet jo iniciatyva ir atsirado šis suolelis. „Džiugu, kad veterinarijos akademija sutiko tokį suolelį pastatyti. Vieta taip pat parinkta labai įprasta britams – parkiukas. Tokios vietos atminimui įamžinti dažnai pasirenkamos ir Amerikoje.
Prof. habil. dr. Kazys Vytautas Trainys labai metodiškai atkūrinėjo LGGD. Jis tai darė kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Draugija Lietuvoje turėjo daug skyrių. Džonas pamatė kaip Lietuvoje gražiai minima Pasaulinė gyvūnijos diena ir grįžęs į Angliją įkūrė internetinę svetainę www.worldanimalday.org.uk. Šis portalas veikia ir šiandien. Daugelio Pasaulio šalių gyvūnų globos organizacijos skelbia informaciją apie organizuojamus renginius šiame tinklapyje. Džonas paliko pakankamai lėšų, kad jis dar veiktų ilgai. Visa tinklapio idėja startavo čia – Lietuvoje“ – dalinosi prisiminimais Benas.

Suolelio John Ruane atminti aitengimo ceremonija

Garbė atidengti Džonui J. Ruane skirtą atminimo lentą buvo suteikta LSMU rektoriui prof. habil. dr. Remigijui Žaliūnui, buvusiam Veterinarijos akademijos rektoriui prof. habil. dr. Vidmantui Bižokui ir LGGD pirmininkui Benui Noreikiui.

Monsinjoras Artūras Jagelavičius

LSMU kapelionas mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius

Labai gražiai apie suoliuko rekšmę mūsų gyvenime papasakojo monsinjoras Artūras Jagelavičius:
– Gerumas yra labai sena ir vertinga žmogaus savybė. Suolelis... Visose civilizacijose mes randame suolelį. Jis mūsų namuose, mūsų kiemuose, gatvėse, parkuose, bažnyčiose ir net kapinėse. Ir tas suolelis daugeliui žmonių gali būti net sakralus, nes čia žmonės ilsisi, bendrauja su gamta, meldžiasi, kapinėse prisimena mirusius artimuosius, jų gerus pavyzdžius. Veltui mes prisimintume mirusius, jei nenorėtume sekti jų pavyzdžiais. Todėl ant suolelio atsisėdę ir su gyvūnais bendraujame, apsvarstome kaip labiau įprasminti savo gyvenimą. Žvelgdamas į gamtą Popiežius Bendiktas XVI-asis sako – „Didelė daugybė žmonių ramybę ir tylą suranda, atsigavę ir sustiprėję pasijunta artimai susilietę su gamtos grožiu ir derme“. Taigi egzistuoja savotiški mainai. Rūpindamiesi kūrinija patiriame, kad Dievas rūpinasi mumis per gamtą. Tai nebus, galbūt, tiesiogine ta žodžio prasme suolelio pašventinimas. Tebūnie tai tų visų žmonių, kurie bendravo su šia kilnia asmenybe palaiminimas, kad tas, kas atėjęs su savo mintimis prisės, kad to žmogaus širdyje kiltų daug gražių sumanymų, planų, idėjų kaip puoselėti tą mums Dievo duotą gamtą, kad ją išsaugoti ateities kartoms. Taigi tegul šis suolelis ragins visus, kurie bendravo su šia kilne asmenybe, žinojo jo kilniaširdiškumą, meilę gyvunijos pasauliui pasekti šios asmenybės pėdomis ir su didele atsakomybe atsižvelgti į mažuosius mūsų brolius, kuriais mus Viešpats pavedė pasirūpinti, saugoti ir globoti.

Monsinjoras Artūras Jagelavičius

LSMU kapelionas mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius pašventino suolelį.

Po to, kai monsinjoras pašventino suolelį, visi susirinko Lietuvos sveikatos mokslų Universiteto veterinarijos akademijos muziejuje ir dar kartą prisiminė šį didį žmogų, žiūrėjo nuotraukas.

LSMU Veterinarijos akademijos kancleris prof. habil. dr. Henrikas Žilinskas

Džonui J. Ruane atmintui įamžinti skirtą renginį vedė LSMU Veterinarijos akademijos kancleris prof. habil. dr. Henrikas Žilinskas.

Bendra nuotrauka

Visi, kuriems teko garbė dirbti su Džonu J. Ruane susirinko bendrai nuotraukai (paspauskite ant nuotraukos norėdami padidinti).