Šunų mylėtojams ir profesionalams

Bimas.lt logo

Paieška:

Paskutinė gyvūnų kelionė pagal įstatymą

2012-02-24
Autoriai: Audrius Sriubas, Giedrė Sriubaitė.

Visi gyvi organizmai žemiškame pasaulyje gyvena laikinai. Gyvūnai taip pat. Ateina metas, kai jie baigia savo dienas ir tada iškyla klausimas, ką su jais daryti. Dažniausiai šeimininkas savo mylimą augintinį palaidoja savo kieme, miške ar kitoje jam tinkamai atrodančioje vietoje. Dabar vis dažniau prabylama apie šunų kapines. O kur keliauja veterinarijos gydyklose ar gyvūnų prieglaudose nugaišę ar užmigdyti šuniukai, kačiukai ir kiti gyvūnėliai?

Rietavo veterinarinė sanitarija

Pagal Europos Sąjungos (ES) direktyvas visi gyvūnai turi būti utilizuojami, t.y. sunaikinami, kad nekeltų grėsmės aplinkai. Tuo užsiima vienintelė specializuota Lietuvoje įmonė UAB Rietavo veterinarinė sanitarija.

Istorija

Pagrindinė UAB Rietavo veterinarinė sanitarija veikla – šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) tvarkymas. 1987 m. pradėjusi savo veiklą kaip valstybinė įmonė, 2002 m. lapkritį Rietavo veterinarinė sanitarija buvo privatizuota UAB „ARVI ir ko“, tapo uždarąja akcine bendrove. 2004 m. buvo įgyvendintas projektas „Gyvūninės kilmės atliekų perdirbimo įmonė, atitinkanti ES standartus“. Pastatytos naujos 1 ir 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonės. Saugus šių produktų tvarkymas tiek veterinariniu, tiek ir aplinkosauginiu požiūriu yra pagrindinis UAB Rietavo veterinarinė sanitarija tikslas.

Kas yra ŠGP?

ŠGP tai yra tos atliekos, kurios susidaro iš skerdyklų pjaunant gyvulius. Taip pat, pas ūkininkus nugaišę gyvuliai, ant kelių, laukuose, miškuose rasti nugaišę laukiniai gyvuliai, iš veterinarijos klinikų ir gyvūnų prieglaudų atvežti gyvūnai. Visi ŠGP yra skirstomi į tris kategorijas:

  • Pirma ir antra – tai galintys būti pavojingi aplinkai produktai;
  • Trečia kategorija – nepavojingi aplinkai.

Visų trijų kategorijų ŠGP pedirbami skirtingose gamyklose. Kadangi mes turime tik dvi gamyklas, tai pirmos ir antros kategorijos ŠGP skiriami prie pirmos kategorijos. Pastarajai kategorijai priklauso kritę gyvuliai ir atrajojantys gyvuliai, kaip pvz. karvės (karvės pradėtos skirti šiai kategorijai po kempinligės protrūkio) ir kiti. Antrai kategorijai priklauso tie gyvūnai, kurių mėsa nenaudojama maistui (pavyzdžiui žvėreliai, kurie auginami dėl kailio) bei nugaišę naminiai gyvūnai (kiaulės, avys, arkliai ,ožkos, naminiai paukščiai). Kiaulių, avių, žuvų, naminių paukščių ŠGPpriskiriami trečiai kategorijai. Jų perdirbti produktai gali būti naudojami tolimesnei ūkinei veiklai.

ŠGP perdirbimas Lietuvoje ir kitose ES valstybėse

Įstojus į ES, visoms šalims buvo iškelta sąlyga, kad ŠGP turi būti perdirbami pagal ES direktyvas. Todėl kiekviena šalis turėjo pasistatyti tokią gamyklą, arba sudaryti sutartį su kitoje šalyje esančia gamykla. To nepadarius šalis negauna leidimo eksportuoti mėsos produkcijos į kitas šalis ir taip pat parduoti ją savo šalyje. Todėl, pvz. Lenkijoje yra net kelios tokios gamyklos. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje po vieną. Lietuvoje ir Latvijoje įmonės privatizuotos, o Estijoje valstybinė.

Kaip gyvūnai patenka į Rietavo veterinarinę sanitariją?

Dauguma nugaišusių gyvūnų į Rietavo veterinarinę sanitariją patenka iš veterinarinių gydyklų, gyvūnų globos draugijų ir gyvūnų prieglaudų, kurios yra didžiausiuose miestuose.

Dalis žmonių patys kreipiasi, bet pagal sanitarinius reikalavimus nugaišę gyvūnai pristatomi specialiu transportu. Gaišenoss yra surenkamos tiek iš fizinių asmenų, tiek ir juridinių. Ši paslauga yra mokama. Rietavo veterinarinė sanitarija turi aštuoniolika sunkvežimių su konteineriais ir du mažesnius sunkvežimius gyvūnų lavonams parsivežti. Išsikrovus automobiliai yra plaunami, konteineriai dezinfekuojami. Būtų sudėtinga dezinfekuoti nuosavą, tam nepritaikytą automobilį. Važiuoti pas kiekvieną atskirai labai brangu. Ateities planuose yra ir krematoriumo idėja, kuri leistų žmonėms savo mylimų augintinių pelenus pasilikti sau.

ŠGP panaudojimas

Perdirbama viskas, kas atvežama. Technologinis procesas yra toks, kad visi atvežti ŠGP (taip pat kačių ir šunų lavonai) yra iškraunami į dvi gilias šachtas (po 40 tonų talpos kiekviena). Po to visa tai patenka į malūną, kur viskas sumalama. Iš ten sraigtiniais transporteriais gauta masė patenka į katilą ir verdama. Po virimo masė prie 133 °C ir 3 Ba slėgio 10 min. sterilizuojama. Po to centrifugoje atskiriama kieta frakcija (kaulai) ir taukai. Kieta frakcija presuojama (atsikriami likusiejo taukai) ir džiovinama. Taip gaunami du produkatai: kaulų miltai ir taukai. Pirmos ir antros kategorijos produktai yra sudeginami o pelenai išvežami į sąvartyną. Trečios kategorijos produktai naudojami tolimesnei ūkinei veiklai. Kaulų miltai naudojami šunų ir kačių sauso maisto gamybai, pašarų gamybai, taip pat gali būti naudojami kaip ekologinė trąša. Taukai naudojami muilo gamybai, kurui, kai kuriose šalyse leidžiama naudoti biokuro gamybai.

Miestuose surinkti šunų ekskrementai

Kol kas niekas dar nepristatė į Rietavo veterinarinę sanitariją nei šunų, nei kačių ekskrementų. Netiesiogiai ši įstaiga tai atlieka, kadangi gyvūnų lavonai į gamybos procesą patenka su visais viduriais ir jų turiniu. Tai yra tokia pati biomasė kaip ir skerdiena, tačiau, vadovo Arūno Morozovo nuomone, ekskrementai labiau tiktų biodujų gamybai.

Veterinarijos gydytojas Zigmas Varkalis aiškina gamybos procesą:

ŠGP įkrovos šachtos. Čia iškraunami visi atvežti ŠGP.

Po malimo proceso sraigtiniu transporteriu masė keliauja į virimo katilą.

Virimo katile masė verdama ir po to 10min. sterilizuojama 133 °C temperatūroje.

Centrifugoje atskiriama kieta frakcija (kaulų frakcija) ir taukai.

Presuose iš kietos frakcijos išpaudžiami likusieji taukai.

Toliau išspausta kietoji frakcija keliauja į džiovyklą.

Išdžiovinta kietoji frakcija vadinama kaulų miltais. Tai tamsiai rudos spalvos milteliai – galutinis gamybos produktas.

Degimo krosnis. Čia sudeginami pirmos ir antros kategorijos ŠGP kaulų miltai ir riebalai. Taip pat šioje krosnyje sudeginami visi gamybos procese surinkti kvapai.

Specialus transportas ŠGP transportuoti.