Šunų mylėtojams ir profesionalams

Bimas.lt logo

Paieška:

Šuns pratinimas prieiti prie dresuotojo

2014-12-14
Straipsnio autorius Karolis Masilionis

Šis įgūdis drausmina šunį, jis pašauktas laiku prieina prie dresuotojo.

Šuns pratinimas prieiti prie dresuotojo.

Sąlyginiai dirgikliai – komanda „Pas mane!“ („Ateik!“) ir gestas – dešinės rankos pakėlimas į šoną pečių aukštyje delnu žemyn ir nuleidimas prie dešinės šlaunies.

Besąlyginiai dirgikliai – skanėstai, pavadėlio truktelėjimas, šuns glostymas.

Prieiti prie dresuotojo pagal komandą „Pas mane!“ („Ateik!“) pradedami pratinti jauni šuniukai.

Išvestas su ilgu pavadėliu pasivaikščioti, šuo pašaukiamas vardu, po to ištariama komanda „Pas mane!“ („Ateik!“) ir rodomas rankoje laikomas skanėstas. Šuniui pribėgus, komanda pakartojama, šuo paskatinamas kąsneliui, paglostomas ir pagiriamas. (Duoti kąsnelį ir glostyti patartina kaire ranka, nes dešine ranka šuo baudžiamas). Jei šuo neprieina prie dresuotojo, reiškia vėl pakartoti komandą „Pas mane!“ („Ateik!“), parodyti skanėstą ir lengvai tempiant pavadėlį prisitraukti šunį prieš save. Kai šuo prie dresuotojo eina iš lėto, reiktų dar kartą parodyti skanėstą ir atsitraukti atgal. Priėjusį šunį paskatinti. Pratimą galima pakartoti 5-6 kartus. Vėliau, kai šuo įgis įgūdžių, tariant komandą „Pas mane!“, rodomas gestas. Įgudusį šunį šaukiame arba komanda, arba gestu. Vėliau pradedama pasišaukti šunį iš sėdimos, gulimos ir stovimos padėties.

Kai šuo pradeda prieiti prie dresuotojo pagal komandą, mokome jį atsisėsti prieš dresuotoją komanda „Sėdėk!“. Kaire ranka duodame skanėstą ir po to mokome šunį apeiti dresuotoją iš dešinės pusės ir atsisėsti prie kairės jo kojos. (Anksčiau pašauktas šuo iš karto buvo mokomas apeiti dresuotoją (šeimininką) ir atsisėsti prie kairės kojos. Dabar kai LKD įstojo į FCI reikalaujama pagal tarptautines federacijos FCI rekomendacijas).

Šuniui artėjant prie dresuotojo rodomas skanėstas ir šuniui priartėjus ištariama komanda „Sėdėk!“ (ir skanėstas keliamas į viršų ir truputį atgal. Šuo norėdamas suėsti skanėstą kelia galvą aukštyn ir pamažu sėdasi. Šuniui atsisėdus kaire ranka atiduodamas skanėstas. Po to kitą skanėstą dedame į dresuotojo dešinę ranką, ištariame komandą „Greta!“, ir viliojame jį apeiti dresuotoją iš dešinės pusės ir timptelima pavadėliu. Kai šuo bando apeiti dresuotoją kąsnelis iš dešinės rankos perdedamas į kairę ir šuniui esant prie kairės kojos vėl ištariama komanda „Sėdėk!“ ir atiduodamas skanėstas, šuo paglostomas ir pagiriamas.

Kaskart visa tai daroma spartinant tempą, kad šuo pagal komandą „Pas mane!“ („Ateik!“) greitai pribėgtų ir atsisėstų prieš dresuotoją, kuo arčiau, po to po komandos „Greta!“ apibėgtų jį ir taisyklingai atsisėstų prie kairės dresuotojo kojos. Jei šuo, apėjus dresuotoją, atsisėda per toli į priekį ar už dresuotojo nugaros, dresuotojas turi pataisyti šuns padėtį, patempdamas už antkaklio ar pavadėlio.

Galimas ir kitas variantas. Priartėjus šuniui po komandos „Pas mane!“ („Ateik!“) jis pasodinamas, o po to vietoj dresuoto apėjimo iš dešinės pusės, ištarus komandą „Greta!“ šuo iš karto sodinamas prie kairės dresuotojo kojos. (Kaire ranka dresuotojas šuns užpakalinę dalį traukia prie kairės kojos). Šie abu variantai leistini, bet pirmu atveju šuo greičiau išmoksta, o be to gražiau atrodo šuns darbas.

Baigiamuoju laikotarpiu didinamas atstumas tarp šuns ir dresuotojo ir dresuojamas šuo vietovėje su stipresniais dirgikliais, įvairiu paros laiku ir įvairiomis oro sąlygomis.

Įgūdis laikomas įtvirtintu, jei šuo iš bet kurio atstumo, bet kuriuo paros metu, esant įvairiems dirgikliams, pagal pirmą dresuotojo komandą ar gestą greitai pribėga prie dresuotojo, atsisėda prieš jį po komandos „Greta!“ apibėga iš dešinės pusės arba priartina savo užpakalinę dalį prie kairės dresuotojo kojos ir po to atsisėda.

Galimos dresuotojo klaidos:

  • komandos „Pas mane!“ („Ateik!“) tarimas grasinama intonacija;
  • per smarkus šuns tempimas už pavadėlio;
  • šuns baudimas jam priėjus prie dresuotojo.

Šuo priėjęs prie dresuotojo atsisėda priešais jį.

Šuo priėjęs prie dresuotojo atsisėda priešais jį.


Po komandos „Greta!“ šuo atsisėda greta dresuotojo.

Po komandos „Greta!“ šuo atsisėda greta dresuotojo.