Šunų mylėtojams ir profesionalams

Bimas.lt logo

Paieška:

Šunų dresavimo metodai

2014-01-20
Autorius Karolis Masilionis

Priklausomai nuo šuns elgsenos vyraujančios reakcijos, aukštosios nervinės veiklos tipo ir kitų savybių šuo gali būti dresuojamas įvairiais metodais. Tai kompleksas būdų ir priemonių, kurių pagalba šuniui išugdomi sąlyginiai refleksai.

Šunų dresavimo metodai

Šunis dresuojant, naudojami keturi pagrindiniai metodai: mechaninis, skatinamasis, kontrastinis ir mėgdžiojimo.

Mechaninis dresavimo metodas

Mechaniniu dresavimo metodu sąlyginis refleksas įtvirtinamas dirginant šunį mechaniškai (spaudžiant juosmenį ar keterą, traukiant pavadėlį į priekį, suduodant vytele ar dešine ranka. Kaire ranka šuniui užduoti griežtai draudžiama, nes ji skirta šunį glostyti, duoti skanėstą, lengvai spustelėti juosmenį, keterą. Jeigu kaire ranka glostysime šunį ir bausime, tai tik prisilietus šuo pirmiausia krūptelės, tik po to supras, kad negresia pavojus. Baudžiant šunį dešine ranka, šuo stebi jos padėtį ir ja užsimojus, nutrauks dresuotojui nepageidaujamus veiksmus.) Pvz., ištarę komandą „Sėdėt!“, kaire ranka spustelime šuns juosmenį ir lengvai truktelime pavadėlį į viršų ir po to atgal. Mechaniniu metodu galima išugdyti daugelį refleksų, bet ne visus. Naudojant šį metodą, šuo neišmoksta išrinkti daiktų pagal kvapą, gali atsirasti baimės jausmas. Todėl dresuotojas privalo apgalvotai naudotis šiuo metodu, vengti dažnų ir skausmingų veiksmų, atsižvelgti į individualias šuns elgsenos ypatybes, jis beveik netaikomas šunims su vyraujančia maisto reakcija.

Skatinamasis metodas

Skatinamuoju metodu sąlyginis refleksas įtvirtinamas, duodant šuniui skanėstą. Šis metodas labiausiai taikomas šunims, turintiems vyraujančią maisto reakciją. Pvz., tariant komandą „Ateik!“, rodomas skanėstas, šuniui priartėjus, dresuotojas sušeria jam skanėstą. Taikant šį metodą, skanėstas šuniui atiduodamas atlikus užduotį arba bebaigiant atlikti. Jei per anksti atiduosime skanėstą, šuo praras suinteresuotumą atlikti užduotį iki galo.

Taikant šį metodą, sąlyginiai refleksai susiformuoja daug greičiau, negu mechaniniu metodu. Be to sustiprėja šuns prieraišumas. Deja, ne visi įgūdžiai išugdomi šiuo metodu, todėl jis dažnai derinamas su mechaniniu.

Kontrastinis metodas

Kontrastinis metodas tai mechaninio ir skatinamojo metodų sąveika. Šio metodo pagalba šuo labai greitai įtvirtina sąlyginius refleksus. Pvz., tardami šuniui komandą „Sėdėt!“ pirmiausia spustelime šuns juosmenį ir truktelime pavadėlį į viršų ir atgal, kai bebaigia atsisėsti arba atsisėda, kaire ranka duodame skanėstą. (Skanėstas rankoje jau būna paruoštas iš anksto. Negalima daryti ilgų pauzių tarp mechaninio veikimo ir skatinimo kąsneliu.) Kontrastinis metodas – pagrindinis šunų dresavimo metodas.

Mėgdžiojimo metodas

Mėgdžiojimo metodas pagrįstas įgimtų šuns gabumų mėgdžioti kitus šunis naudojimu. Pvz., pakanka suloti vienam šuniui, į jo lojimą pradeda reaguoti ir kiti, taip visi pradeda loti. Šį metodą taikome mokydami šunis įveikti kliūtis, sulaikyti „nusikaltėlį“, loti pagal komandą, taip pat auklėdami jaunus šuniukus bei panaudodami bailius šunis sargybos tarnyboje.