Nors išvedame vakare šunį pasivaikščioti, bet grįžus jis namuose išsituština. Kaip to išvengti?

Vakarinis pasivaikščiojimas turi trukti ne mažiau 40 minučių. Tik per šį laiką šuo pilnai išsituština.

Comment on this FAQ