Kategorijos
Gyvūnų globa

Gyvūnų globos diena Kaune 2014

Trečius metus iš eilės kauniečiai kartu su Kauno pranciškonais pamini gyvūnų globos dieną. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, o po to sekė pramoginė programa Kauno santakoje.

Lietuvos visuomenė vis dažniau atsisuka į mūsų ištikimus augintinius. Bažnyčia taip pat. Antrus metus iš eilės vienuoliai pranciškonai šv. Jurgio bažnyčioje Kaune ne tik pažymi šv. Pranciškaus Asyžiečio dieną, bet sukviečia gyvūnų mylėtojus kartu paminėti šį šventąjį, kuris yra gyvosios gamtos ir gyvūnijos globėjas.

Šv. Mišias aukojo brolis Astijus. Kaip ir praeitais metais, dalyvavo monsinjoras Artūras Jagelavičius, šios šventės iniciatorius gvardijonas Saulius Paulius Bytautas OFM ir kiti dvasininkai. Brolis Astijus pamoksle stebėjosi, kad žiniasklaidoje prisimenama Pasaulinė gyvūnų diena, tačiau pamirštamas šv. Pranciškus Asyžietis, kuris yra gyvūnijos globėjas ir jo dėka mes visi susirenkame į šią gražią šventę. Bažnyčioje giedojo J. Gruodžio konservatorijos auklėtiniai. Po uždegančio brolio Astijaus pamokslo ir šv. Mišių visi išėjo iš bažnyčios. Bažnyčios šventoriuje jau laukė susirinkusi žmonių minia su savo augintiniais, šalia stovėjo Lietuvos pasienio tarnybos kariai su tarnybiniais šunimis, medžiotojai, kinologai. Visus gyvūnus ir jų šeimininkus pašventino gvardijonas Saulius Paulius Bytautas OFM. Po šventinimo eisena su giesmėmis patraukė aplink Santakos parką ir sustojo prie scenos, kur prasidėjo šventinė programa.

Nuo scenos visus pasveikino gvardijonas Saulius Paulius Bytautas OFM. Taip pat šventėje „Gyvūnų globos diena Kaune 2014“ sveikinimo žodį tarė Kauno mero pavaduotojas Vasilijus Popovas – „…augintiniai – tai mūsų gamtos dalis ir mes gamtos dalis. Jie lygiai tokie patys kaip mes: jie galvoja, jie mąsto, jie tarpusavyje bendrauja. Jie tikisi mūsų supratimo. Čia, kurie esame, mes tikrai mylime gyvąją gamtą, tačiau ne visi ir ne visada. Žmonės vieni kitiems ne visada būna geri, atlaidūs, nuoširdūs. Taip kartais jie elgiasi ir su sąlyginai silpnesniais – gyvūnais. Mes manome, kad turime didesnes teises negu augintiniai. Aš manau, kad mes visi turime tas pačias lygias teises, kadangi visi esame gyvosios gamtos dalis…“.

Į šventę atvyko Lietuvos valstybinės veterinarijos tarnybos atstovai: vyriausias veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis, vyriausias veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas ir Petras Tarvydas. Jie tradiciškai, jau dvyliktą kartą įteikė apdovanojimus žmonėms nusipelniusiems gyvūnų globai, išgelbėjusiems gyvūnus arba skelbusiems gyvūnų gerovės idėjas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba padėkos už gyvūnų globą ženklu „Sekime šv. Pranciškaus pavyzdžiu apdovanojo VŠĮ Lesė gyvūnų globos organizacijos direktorę Vestą Aukštikalnienę; Kauno rajono privatų veterinarijos gydytoją Alvydą Gailavičių; už visuomenės švietimą gyvūnų globos reikalais bei visuomeninį darbą Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ korespondentę Rūtą Ronkauskienę; už pagalba atstumtiems, pamestiems, sužeistiems, neprižiūrimiems, kenčiantiems gyvūnams Šiaulių rajono aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūros vyresnijį specialistą Almantą Gajauską, Biržų rajono Meilūnų kaimo gyventoją Sandrą Bieliauskienę bei Zarasų rajono privatų veterinarijos gydytoją Andrių Sukacką; už nuopelnus gyvūnų gerovei – Šakių rajono Lukšių ŽUB direktorių Joną Pranaitį; už pagalbą gyvūnams – Mykolą Drėgvą

Ypač gražų pasirodymą surengė pasienio pareigūnai. Atvyko visa brigada su šunimis vadovaujami pasienio kinologinės veiklos organizavimo skyriaus viršininko Žydrūno Karčiausko. Valstybės sienos apsaugos tarnyboje yra per 160 šunų, kurie yra apmokyti pažeidėjų paieškai, sulaikymui, pėdsekystei, sprogstamųjų bei narkotinių medžiagų paieškai. Pasieniečiai parodė realią situaciją kaip su tarnybinys šunys padeda sulaikyti valstybės sienos pažeidėjus. Dažnai pasienio zojoje yra tikrinamas transportas. Pasitaiko, kad juo vyksta valstybinės sienos pažeidėjai, vežami draudžiami kroviniai: narkotikai, sprogmenys, šaunamieji ginklai. Čia pat žiūrovų akivaizdoje įvažiavo automobilis, kurį sustabdė privažiavę pasieniečiai. Iš automobilio patikrai buvo iškrauti daiktai. Pasieniečių belgų aviganių veislės šuo juos apuostė. Viename iš jų buvo aptikti narkotikai. Kaip paaiškino Žydrūnas Karčiauskas, tai buvo amfetaminas. Automobilio vairuotojas bandė sprukti, tačiau pasieniečių šuo jį sulaikė. Atidžiau patikrinus automobilį pasieniečių šuo surado ir granatą.

Kitame epizode pasieniečiai demonstravo kaip yra sulaikomi bandantys sprukti ar pulti valstybės sienos pažeidėjai. Pasieniečių vadovas atkreipė dėmesį, kad kai šuo vejasi pažeidėją ir prisivijęs ant jo šoka, smūgio jėga yra keturis kartus didesnė nei šuns svoris. Todėl pažeidėjui išsilaikyti ant kojų nėra jokių galimybių. Jei pažeidėjas bando pulti, šuo be komandos puola pastarąjį. Valstybės sienos apsaugos tarnyboje pagrinde dirba vokiečių aviganiai, belgų aviganiai, labradorai ir rusų spanieliai.

Labai gražų pasirodymą surengė šunų sporto klubas ILTYS. Jie pristatė parodomąją šunų sporto AGILITY programą. Tai šunų vikrumo sporto šaka. Šunys turi kuo greičiau apibėgti trasą įveikdami kliūtis ir padaryti kuo mažiau klaidų. Šiai šunų sporto šakai geriausiai tinka mažesnių veislių šunys, kaip šelčiai, belgų aviganiai griunendaliai, australų aviganiai ir kt. Šalia kitų dalyvių pasirodyme dalyvavo labai perspektyvi sportininkė Greta Diminskaitė su savo belgų aviganiu griunendaliu Kiri. Greta dalyvauja tarptautinėse varžybose. Neseniai grįžo iš varžybų Italijoje, kur pasiekė aukštus rezultatus. Taip pat savo programą parodė šunų dresūros mokykla Reksas. Ši dresūros mokykla be tradicinių dresūros metodų naudoja ir alternatyvius, pavyzdžiui dresūra su „klikerio“ pagalba. Tai metodas, kur visai nenaudojama jėga ir šuo mokomas tik skatinimo būdu. Taip pat programą parodė Kauno Marvelės žirgyno atstovai.

Renginį vedė Vytenis Kazlauskas. Ant scenos pasirodė daininikai. Čia pat buvo galima įsigyti prekių šunims. O samojedų klubas parodė, kad šuns vilna yra labai vertinga. Samojedų klubo viena aktyviausių narių Dalia Mickienė pristatė įvairius rankų darbo mezginius iš samojedų vilnos.

Ir pagaliau atėjo laikas pašnekinti tuos, kurių dėka galėjome džiaugtis šia nuostabia švente. Iniciatyvą praeitais metais parodė Šv. Jurgio bažnyčios gvardijonas Saulius Paulius Bytautas OFM. O jo dešinioji ranka ir pagrindinis organizatorius yra Iveta Lekeckaitė Šikšniuvienė. Iveta labai aktyvi gyvūnų globoje. Už šią veiklą yra net gavusi Kauno savivaldybės įsteigtą gerumo plytą.

Dabar Iveta yra susikoncentravusi į gyvūnų terapijos veiklą. Tai labai nauja veikla Lietuvoje. Ši terapija padeda žmonėms pasveikti, pagerina psichologinę būseną ir tai daroma su gyvūnų pagalba.

Iveta sakė, kad praeitais metais šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvūnijos globos dieną organizuoti buvo sunkiau, kadangi buvo labai mažai laiko pasiruošti – vos tris savaites. Pernai organizuojant šį renginį labai daug padėjo LSMU akademinė sielovada, LSMU kinologijos mokslinis edukacinis centras, LSMU veterinarijos akademija ir Kauno senamiesčio draugija. Sulaukėme pagalbos iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Pernai visi derinimai vyko labai greitai, visi noriai padėjo. Čia išskirčiau ir gyvūnų globos organizacija 5-ta koja. Renginys taip gerai pasisekė, kad buvo nutartą jį organizuoti ir šiais metais. Dabar laiko užteko – šventė gavosi daug brandesnė. Jei praeitais metais tai buvo Kauno šventė, tai šiais metais buvo pretenduojama į respublikinę šventę. Kitiems metams Iveta jau turi sau iškėlusi iššūkį šventę padaryti dar didesnę, gal net tarptautinę! Organizatorė yra labai energinga ir didžiulė optimistė. Paklausta kas kėlė daugiasiai rūpesčių organizuojant šv. Pranciškaus Asyžiečio dienos paminėjimą, Iveta šiek tike pamąsčius pasakė, kad dalyviai, kurie paskutinę minutę pakeitė planus ir atsisakė atvykti. Tada reikia „verstis per galvą“ ir ieškoti kas juos pakeistų.

Labai didelį indėlį į šv. Pranciškaus Asyžiečio dienos paminėjimo organizavimą įnešė Kauno senamiesčio draugijos pirmininkė Aistė Grybauskienė. Kauno senamiesčio draugija yra verslo organizacija, kuri susikūrė su labai kilniu tikslu vystyti ir gaivinti Kauno senamiestį. Aistė labai gerai pažįsta Kauno senamiesčio bendruomenę, todėl jos pagalba ypač svarbi. Kauno senamiesčio draugijos pirmininkė pasidžiaugė, kad „Gyvūnų globos diena Kaune 2014“ labai gerai pavyko, tikslai pasiekti, lūkesčiai net viršyti. Į renginį susirinko daug žmonių, puikios emocijos. Šiais metais Kauno pavyzdžiu analogišką šventę daro ir kiti miestai. Kaip ir Iveta, Aistė turi iššūkį kitais metais padaryti tarptautinį šv. Pranciškaus Asyžiečio dienos paminėjimą. Kauno senamiesčio draugija organizuoja įvairius renginius ir viena iš tikslinių renginių grupių yra gyvūnai, gyvūnų globa. Organizacija prisideda prie katalikiškų švenčių populiarinimo, tradicijų vystymo. Paklausta kokie didžiausi iššūkiai buvo organizuojant šventę Aistė pasidžiaugė, kad viskas klojosi puikiai. Gal buvo tik vienintelis rūpestis, kad būtų geras oras. Labai gerai šias šventes priima senamiesčio bendruomenė ir Aistė įsitikinusi, kad kitais metais šv. Pranciškaus Asyžiečio dienos paminėjimo metu žmonės į Kauno Nemuno ir Neries upių santaką jau netilps!