Kategorijos
Gyvūnų globa

Šv. Pranciškaus gyvūnų globėjo dienos paminėjimas Kaune

Šv. Pranciškus pirmasis iš šventųjų atkreipė dėmesį į gyvūniją. Todėl dar kartą Kauno pranciškonai pakvietė paminėti Šv. Pranciškaus gyvūnų globėjo dienos šventę.

Auksinis šiltas rudens šeštadienis pasitiko gyvūnų globėjo – šv. Pranciškaus Asyžiečio paminėjimo dalyvius Kaune. Kokią svarbą ši šventė įgavo rodo tai, kad aukoti šv. Mišių ir tuo pačiu palaiminti gyvūnų atvyko net pats apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. Nedažnai gyvūnų globėjo dienos paminėjimas švenčiamas kartu su Vatikano atstovu Lietuvoje!

„Mes esame šių namų ir visos kūrinijos šeimininkai. Pagalba vienas kitam pirmiausia prasideda nuo kūrinijos. Dėkokime Viešpačiui už jo sukurtąjį Pasaulį ir prisiimkime atsakomybę už šios kūrinijos saugojimą ir globą. Pradedame šią šventę pagerbdami šunelius, arklius, katinėlius ir kitus gyvūnus. Šioje dvasioje ir sveikinu su šia gražia švente“ – į visus kreipėsi apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis šv. Jurgio bažnyčioje Kauno senamiestyje. Tai, turbūt, vienintelis gyvūnų globos šventės paminėjimas Lietuvoje, kurią ėmėsi iniciatyvos švęsti dvasininkai – broliai pranciškonai. Dar prieš keturis metus pranciškonų gvardijonas Saulius Paulius Bytautas OFM Kauno senamiesčio bendruomenei pasiūlė surengti šią šventę. Ir visai neatsitiktinai, kadangi Pranciškus iš Asyžiaus yra šventasis ir jis yra visos gyvūnijos globėjas. Šv. Mišias aukojo pats nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. Bažnyčia buvo pilna žmonių, o kai kurie dalyvavo ir su savo augintiniais. Todėl kartkartėmis pasigirsdavo ir vieno ar kito šunelio amtelėjimas.

Po šv. Mišių procesija patraukė link Kauno pilies, kur ir vyko visa numatyta programa. Reikia pasidžiaugti, kad kiekvienais metais procesija tampa vis ilgesnė, dalyvių gausėja. Pagrindinė šventės organizatorė Kauno senamiesčio bendrijos pirmininkė Aistė Grybauskienė sakė, kad žmogus tobulėja tada, kad praauga save vakarykštį. Tas pats tinka ir šventėms. Akivaizdu, kad kiekvienais metais ši šventė praauga praeitus metus.

Šventė vyko šalia Kauno pilies. Čia Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopez Quintana tarė sveikinimo žodį, o pranciškonų gvardijonas Saulius Paulius Bytautas OFM paskelbė šventę atidarytą. Renginys šventas, todėl po sveikinimo apaštališkasis nuncijus šventino visus šventėje susirinkusius ir jų gyvūnus.

Renginį vedė Skaistė Jasevičiūtė, kuri taip pat yra šunų mylėtoja ir namuose laiko taksų veislės šunis. Pirmiausia visus pasveikino Kauno mero pavaduotojas Vasilijus Popovas. Jis paminėjo, kad svarbiausia yra vieniems kitus mylėti. Ir nesvarbu, ar tai dvikojis, ar keturkojis, ar su sparnais, ar be sparnų. Tuomet Pasaulis bus geresnis. Šventės dalyvių pasveikinti atvyko ir Lietuvos Seimo pirmininkės pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas. Jis atkreipė dėmesį, kad meilė yra raktinis žodis ir jis yra šios šventės simbolis. Jei nemylėsi savo artimo, gyvūno – reiškia, kad nemylėsi nieko. Šventėje sutikome ir buvusį švietimo ministrą Dainių Pavalkį. Jis taip pat visą gyvenimą turėjo šunį. Paskutinis buvo dobermanų veislės. Deja, paskutinius tris metus jo dienotvarkė tiek užimta, kad naujo šuns įsigyti negali.

Gyvūnų šventėje buvo gausu pasirodymų. Jie prasidėjo nuo lietuviško žemaičių veislės žirgo vardu Ozis pasirodymo. Kaip žirgas, Ozis dar labai jaunas – tik penkerių metų amžiaus. Žirgų sporto atstovė Ada parodė tuos žirgų sportinius elementus, kuriuos gali atlikti tokio amžiaus žirgas.

Gražią iniciatyva parodė organizacija „Draugo letena“. Ji kartu su Lietuvos pasienio tarnyba atidarė fondą surinkti pinigus nusipelnusių tarnybai šunų atminimui įamžinti. Link šios iniciatyvos pastūmėjo neseniai neapdairiai medžiotojo nušautas pasieniečių tarnybinis šuo Ramzis. Ramzio atminimui įamžinti jau surinkta per 700 eurų. Čia pat pasieniačiai parodė ką sugeba jų šunys. Prieš žiūrovų minią su šuns pagalba buvo sulaikytas nusikaltėlis, o narkotikų paieškai skirtas šuo iš kelių padėtų sandarių dėžučių surado tą, kurioje buvo paslėpti narkotikai.

Šventėje taip pat pasirodė Baltijos cirkas, tautinių šokių kolektyvas, programą parodė dresūros mokykla REKSAS ir kiti. Gyvūnų globos šventėje vykstantys renginiai buvo suskirstyti į zonas. Čia buvo „labdaros zona“, „vaikų zona“, „kaimo zona“ ir kt. Vyko akcija „Sukurk jiems namus”. Joje Martinaičio dailės mokyklos atstovai piešė ir nupiešti darbai buvo iškabini ant šunų būdų, kurios po šventės atiteko gyvūnų globos organizacijoms „Penkta koja“ ir NUARAS.

Pakalbinta gyvūnų globos šventės organizatorė Aistė Grybauskienė pasidžiaugė, kad kiekvienais metais šventė praauga pernykštę. Kitais metais šventė bus minima jau penktą kartą. Ji turi tikslą šią šventę padaryti kasmetinę ir tikslinę, kad būtų stiprinama žmonių turinčių augintinius bendruomenė. Taip pat kitais metais nori matyti daugiau kitų šalių vėliavų. Šiais metais šventę aplankė latvių kinologinis klubas. Tam, kad tai įvyktų daug padėjo Iveta Šikšniuvienė, kuri yra „Kaniterapinės pagalbos centro“ vadovė. Šis centras yra renginio partneris. Dar Aistė pažymėjo, kad šventė yra labai gražus dvasininkijos ir Kauno senamiesčio bendruomenės bendrystės pavyzdys!

Be minėtų dalyvių šventėje taip pat dalyvavo LSMU Veterinarijos Akademijos atstovai, Leono Kriaučeliūno smulkių gyvūnų klinika, veterinarijos klinika RUMINA, Santakos veterinarija, šunų veislynai ir kt.