Į pradinį puslapį LIETUVOS GYVŪNŲ GLOBOS DRAUGIJOS KAUNO SKYRIUS

Mūsų adresas: Mūsų rekvizitai:
Miško g. 2-2, Kaunas
Gyventojus prašome kreiptis į mūsų būstinę - Miško g. 30-4
tel/fax. (8~37) 225265
Informacija mob. t. (8~687) 70451
el. paštas: karolismasilionis@yahoo.com
Įmonės kodas: 135613245
a/s LT517300010002253030
AB "Swedbankas", b.k.: 73000


PADĖKA GERADARIAMS

Per gyvūnų prieglaudos gyvavimo dešimtmetį labai daug kauniečių mums suteikė paramą. Vieni dovanojo statybines medžiagas, kiti - pašarus gyvūnams, treti - pinigines perlaidas į mūsų sąskaitą banke.

Dėkojame labiausiai mums padėjusiems žmonėms:
 • A.Aniulienei,
 • K.Barzdai,
 • V.Bižokui,
 • A.Bižokienei,
 • V.Brazauskui,
 • V.Brazauskienei,
 • M.Chmeliauskienei,
 • D.Čibirkienei,
 • P.Čiegiui,
 • Z.Girčiui,
 • A.Graževičiui,
 • A.Jautakui,
 • J.Juodžiui,
 • J.Kasperaitienei,
 • V.Kasperaičiui,
 • Ž.Vaicekauskui,
 • G.Vaitkevičiui,
 • A.Vilimui,
 • R.Veikelienei,
 • L.Veikeliui,
 • P.Viršilai,
 • Z.Vainorui,
 • R.Kliučinskui,
 • R.Kuprienei,
 • P.Kupriui,
 • V.Knokneriui,
 • B.Noreikiui,
 • R.Parazinskui,
 • A.Paukštei,
 • Z.Kavalčiukienei,
 • J.Kavalčiukui,
 • A.Kanapickienei,
 • D.Mančiauskienei,
 • P.Miliui,
 • J.Mikuliui,
 • R.Noreikai,
 • J.Razbadauskienei,
 • R. Tučui,
 • D. Baranovienei,
 • L. Džiaugienei,
 • J. Hoppenienei,
 • R. Gedminui,
 • J. Grigaliūnui,
 • P. Šipailai,
 • R.Razbadauskui,
 • V.Rimkienei,
 • J.Ruane,
 • R.Rutavičiui,
 • I.Silvai,
 • V.Skučaitei,
 • G.Sriubaitei,
 • M.Sriubienei,
 • A.Sriubui,
 • M.Stanikūnienei,
 • V.Stasiulevičienei,
 • P.Simonavičiui,
 • R.Starkevičienei,
 • K.Starkevičiui,
 • A.Šalomskui,
 • A. Petrošiui,
 • N. Ramanduliui,
 • K. Dambrauskui,
 • N. Jankauskui,
 • D. Burneikytei,
 • M. Dainekai,
 • T. Latanauskui,
 • T.Šileikiui,
 • J.Šuksteriui,
 • Z.Šuksterienei,
 • E.Tamašauskui,
 • A.Vaicekauskui,
 • S.Vaičikauskui,
 • M. Gaižauskaitei,
 • T. Kuikienei,
 • R. Kergienei,
 • A. ir V. Gureckiams.

ir daugeliui kitų, kurių čia nepaminėjome.

Labai dėkojame parėmusiems mus finansiškai:
 • Donatui Jakubauskui (300Lt),
 • Artūrui Mackevičiui (50Lt),
 • Robertui Juršai (1500Lt),
 • A. Furmanavičiui (350Lt),
 • Irenai Grabauskienei (50Lt),
 • Viliui Umbražiūnui (50Lt),
 • Teresei Jakštienei (20Lt),
 • Feliksui Jackevičiui (20Lt),
 • Almai Kliučinskienei (1000Lt),
 • Rimantui Auziniui (500Lt),
 • Vidai Brazauskienei (500Lt),
 • Ivetai Šikšniuvienei (850Lt),
 • Ramūnui Maruniakui (50Lt),
 • Elenai Viščiuvienei (121Lt),
 • Vilmai Bierienei (100Lt),
 • Linai Radžiūnaitei (50Lt),
 • Arūnui Mackevičiui (50Lt),
 • Genovaitė ir Alvydas Užpaliai (200Lt),
 • Arūnas Furmanavičius (350Lt),
 • Raimonda Pauraitė (100Lt),
 • Marius Broniukaitis (100Lt),
 • G. Valnickienė (100Lt),
 • Vitalija Giršytė (100Lt),
 • Virginija Laurinavičiūtė (50Lt),
 • Ričardas Jakavičius (40Lt),
 • Sergejus Naturjevas (20Lt),
 • Vilija Labutienė (50Lt),
 • Diana Zuikytė (100Lt),
 • Halina Antanina Mickuvienė (100Lt),
 • Jūratė Juškevičienė (400Lt),
 • Galina Andriukaitienė (50Lt),
 • Živilė Patašonkienė (100Lt),
 • Sergejus Naturjevas (10Lt),
 • Rūta Binkienė (20Lt),
 • Lina Radžiūnaitė (100Lt),
 • Valerija Novodzelskienė (50Lt),
 • Raisa Laucevičienė (5Lt),
 • Irena Vaičiulienė (1000Lt),
 • Ona Valantinienė (50Lt),
 • Audronė Šebedaitė (50Lt),
 • Audrius Petrulevičius (200Lt),
 • G. Valnickienės IĮ "Audito patarėjas" (50Lt),
 • Kauno grožio salono "Pjesė" darbuotojai (130Lt),
 • Kauno Sasnausko g. 56 kirpyklos darbuotojai (110Lt).

Labiausiai mus finansiškai parėmė Violetos ir Antano Gureckių šeima.

Taip pat dėkingi įmonėms: Lietuvos veterinarijos akademijai, UAB "Kauno švara", UAB "Kauno diena", IĮ "Kika", prekybos tinklui "IKI", siuvimo fabrikui "Dobilas", Kauno miesto savivaldybės "Aplinkos apsaugos skyriui", Kauno miesto savivaldybės "Komunalinio ūkio skyriui".

LGGD Kauno skyriaus pirmininkas,
Gyvūnų prieglaudos direktorius Karolis Masilionis.

Aplinkos apsauga Kauno diena Kika IKI Siuvimo AB Dobilas


Atgal